religionsoraklene.no
Ble kristne forfulgt i Romerriket?
Historien om kristne i Romerriket blir ofte sett på som en historie om religiøs forfølgelse, og slike forestillinger har støttet opp om inntrykket av at det var en periode med store forfølgelser Me…