religionresearch.org
Islam in Europa A – College 6: islamitisch-seculiere infrastructuren
We hebben al kunnen vaststellen dat de inpassing van islam in de seculiere modellen van Europa allerlei vraagstukken oplevert over wat goede en slechte integratie zou zijn, hoe islam zich verhoudt …