religionresearch.org
De argumenten voor het verbod op de gezichtssluier
Er zijn waarschijnlijk weinig cultureel-religieuze uitingen die zo’n sterke gevoelens oproepen bij sommigen die ze observeren als de boerka of nikab. Medelijden met, minachting en angst voor …