religionresearch.org
Het gebiedsverbod voor imam Fawaz Jneid – Bestrijding van radicalisering en de grondwet?
Op 1 maart jongstleden werd de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen van kracht. Op grond van deze wet kunnen vrijheidsbeperkende maatregelen worden opgelegd aan personen die een gevaar vormen vo…