religionresearch.org
Lezing Meld Islamofobie – Islamkritiek, moslimhaat en racisme
Op 21 maart jongstleden presenteerde Meld Islamofobie haar eerste jaarrapport. Onderstaand stuk is de tekst van mijn korte lezing die avond over het begrip islamofobie. Laat me om te binnen eerst m…