religionresearch.org
Jihadstrijders zijn ook mensen
N.a.v. de oproep van een moeder uit Arnhem wier zoon wellicht in Syrië zit, gaat Joas Wagemakers in op zorgen, twijfels en angsten van Syriëgangers.