religionresearch.org
De Nog Onbekende Terrorist: Veiligheid óf Privacy?
Naar aanleiding van de onthullingen van klokkenluider Snowden is er opnieuw discussie over veiligheid vs. privacy. Maar gaat het daar wel echt om?