religionresearch.org
Uitstel of afstel – Nederlandse militairen weg uit Mali?
De training van tientallen Nederlandse mariniers en commando’s in Mali is afgeblazen. Is dit uitstel of afstel? Een update van een eerder bericht over de ‘training’ van Nederlandse mili…