religionresearch.org
Een genekte school in Gouda
De school was een brandpunt van mislukte onderwijsvernieuwing, druk tot schaalvergroting, een gefrusteerd (en soms discriminerend) lerarencorps, problematiek van Marokkaans-Nederlandse jongeren en …