religionresearch.org
Etnische diversiteit – de ironie van gelijkheid
Lida van den Broek verdedigt volgende week vrijdag haar proefschrift De ironie van gelijkheid. Over etnische diversiteit op de werkvloer. Kern van haar betoog is het paradoxale punt dat juist de id…