rekowszkola.org
Wyniki egzaminu szóstoklasisty
Poniżej prezentujemy wyniki sprawdzianu szóstoklaskistów w NSP w Rękowie na tle wyników wojewódzkich: NSP Ręków Województwo dolnośląskie język polski 77,5 70,0 matematyka 85,0 52,5 język angielski 99,0 71,6 wynik sumaryczny 81,5 61,5 Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom!