reklamacje.net.pl
System zarządzania reklamacjami - Program Reklamacje
Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu zarządzania reklamacjami informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej. Wdrożenie systemu zarządzania reklamacjami wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do Więcej…
siemiatkowski@wms.net.pl