rehabpartner.se
Vad sägs om LOK? - Sporrong Rehabpartner AB
Det känns passande att avrunda 2019 med den sista detaljen gällande den nya lagen om koordineringsinsatser.Alla lagar har en numerisk beteckning och nu har även denna lag fått sin så det fullständiga namnet är: