rehabpartner.se
Sjukfrånvaron ökar och Försäkringskassan presenterar idag ny sajt med statistiken
Försäkringskassan lanserar en ny hemsida för statistik och analys. Syftet är att den nya hemsidan ska bidra till att Försäkringskassans samlade kunskapsbank blir mer lättillgänglig. Idag presentera…