rehabpartner.se
Rehabsamordnare – Intressant tillbakablick till 2003
Jag läser Socialmedicinsk tidskrift, nr 2/2003. Den är 15 år gammal. Temat för skriften är ”Rehabiliteringssamordnaren – en blivande profession” Temat syftar till att Försäkringsk…