rehabpartner.se
Utbildning arbetsgivare: upprepad korttidsfrånvaro - Sporrong Rehabpartner AB
Praktisk arbetsgivarkunskap i hantering av upprepad korttidsfrånvaro bland medarbetare Många inom HR, och även chefer, vittnar om att den upprepade korttidsfrånvaron bland medarbetare många gånger är svår att hantera och försöka dämpa. Den är dyr, både för arbetsgivare till följd av produktionsbortfall och även för medarbetarna med karensen. Denna utbildning har fokus på hur du … Fortsätt läsa Utbildning arbetsgivare: upprepad korttidsfrånvaro →