rehabpartner.se
Rehabprocess – arbetsgivarens strategiska rehabarbete
Strategiskt rehabiliteringsarbete är en del av SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete. Varje arbetsplats behöver en process som beskriver hela kedjan från sjukanmälan till friskanmälan, …