rehabpartner.se
1/2-dag om upprepad korttidsfrånvaro
Praktisk chefskunskap i hantering av upprepad korttidsfrånvaro bland medarbetare ÖPPEN 1/2-DAGS KURS Många chefer och arbetsgivare som jag möter vittnar om att den upprepade korttidsfrånvaron har ö…