rehabpartner.se
Psykisk ohälsa och normala livshändelser - Sporrong Rehabpartner AB
På DN Debatt är det idag, 22 maj, en väldigt intressant debattartikel med rubriken ”Dåligt stöd för att psykiska sjukdomar ökar bland unga” Några delar är speciellt intressanta: ”Utvecklingen [av psykisk ohälsa bland unga] kan till stor del tillskrivas en ökad medikalisering av mänskliga problem. Vårt språk är i dag impregnerat med psykiatriska termer. Vi … Fortsätt läsa Psykisk ohälsa och normala livshändelser →