rehabpartner.se
Psykisk (o)hälsa – delat ansvar!
För några år sedan fick jag ett uppdrag där arbetsgivaren hade riktigt stora problem med sjukskrivningar på en av avdelningarna. Mitt uppdrag bestod i, att i samarbete med deras företagshälsovård, …