rehabpartner.se
Intressant lyssning om ljud i arbetsmiljö!
I mitt arbete som Rehabkonsult möter jag väldigt ofta sjukskrivna som berättar att de inte kan koncentrera sig i den miljö de arbetar. Att ljudbilden i deras arbetsmiljö kraftigt påverkar deras måe…