rehabpartner.se
Får man jobba övertid när man är deltidssjukskriven?
Svaret på den frågan är väldigt enkel. Nej. Svaret kan dock behöva förtydligas och förklaras. Om vi startar med de 2 första veckorna i en sjukfrånvaro så är det arbetsgivaren (för an…