rehabpartner.se
Betydelsen av ordet ”kan”
Allt oftare lägger jag märke till att ordet ”kan” används. Ett litet ord på tre bokstäver som lämnar stor utrymme för tolkning och reservationer. Nu senast är de i ett reportage från Ek…