regionportal.sk
Pochopíme, že agropotravinárstvo je pre Slovensko priorita č.1? - REGIONportál.sk
Pamätníci si spomínajú na plánované socialistické „päťročnice“. Dnes, v rámci Európskej únie plánujeme na sedem rokov a zmena príde čoskoro – nové rozpočtové a programovacie obdobie rokov 2021-2027. Európsky rozpočet pre poľnohospodárstvo sa zrejme zníži asi o 11% (aj vďaka „Brexitu“), a tak sa zvýši tlak na efektívne využívanie dostupných prostriedkov. Slovensko je na dôležitej križovatke rozhodnutí a už dnes musí …