redroyal.sk
CF Starter - začiatočnícke tréningy - Red Royal Gym Nitra
Koncept tréningov CF Starter sme sa rozhodli zaviesť do štruktúry našich tréningov, pretože sa jedná o hodiny na ktorých sa bude tréner podrobnejšie venovať technike a prevedeniu jednotlivých cvikov. CF Starter tréningy sa nebudú líšiť od klasického CF ničím, okrem toho, že sa od Vás nebude očakávať, že rozumiete všetkým tým slovám na tabuli a ešte ich …