rbconex.ir
کانکس خوابگاهی
کانکس خوابگاهی , قیمت کانکس خوابگاهی دست دوم , خرید و فروش کانکس خوابگاهی به کانکسی اطلاق میشود که در آن یک یا چند نفر جهت استراحت در آن مستقر می شوند.