razieyeclinic.com
عوارض سیگار برای چشم
هر سال میلیارد‌ها تومان صرف واردات، تولید و استعمال دخانیات شده و از سوی دیگر سالانه حدود 55هزار مرگ به دلیل مصرف فرآورده‌های دخانی در کشور اتفاق می‌افتد. همچنین دود ناشی از سوختن مواد دخانی حاوی 4 هزار ماده سمی می‌باشد که سرطان‌زایی 12 ماده ثابت