rava20.ir
چگونه هدفمند زندگی کنیم؟
چگونه هدفمند زندگی کنیم؟ همه ما دوست داریم به نقطه ای از زندگی برسیم که استعدادها، مهارت ها و توانایی های مان با نیازهای دنیای اطراف مان تطبیق داده شود. این در واقع تعریف من از هدفی است که همه ما ب…