rasa-electronic.ir
دیتا شیت فارسی میکروکنترلر STM32F103 - صنایع الکترونیک رسا شرق
ویژگی ها: 1:هسته: هسته مرکزی با استفاده از هسته CORTEX-M3 برای واحدCPU که با سرعت حداکثر 72 مگا هرتز با کارایی 1.25MIPS بر هر کلاک توضیح:ظاهرا با رجوع به منابع امکان اور کلاک کردن تا بیش از 100 مگا هرتز هم امکان پذیر است که ممکن است دما بدنه تا حد زیادی بالا رود و …