ramarama.my
Carsome, platform jual beli kenderaan terpakai terbesar di Asia Tenggara, mengembangkan operasi di Malaysia - RAMARAMA
Carsome platform jual beli kenderaan terpakai dibangunkan di Malaysia kini melebarkan operasi di Pulau Pinang, Johor Bahru dan Melaka selain Kuala Lumpur