rafalraczynski.com.pl
Zagrożenie lawinowe w Tatrach Polskich oraz Słowackich
Zagrożenie lawinowe w Tatrach Polskich oraz Słowackich zgodnie z aktualnym komunikatem lawinowym publikowanym przez TOPR oraz HZS.