rafalraczynski.com.pl
Łapczyca - Górny Gościniec - aktualne dane pomiarowe ze stacji meteorologicznej
Aktualne warunki pogodowe panujące w miejscowości Łapczyca, zawierające dane pomiarowe, pochodzące z mojej stacji meteorologicznej na Górnym Gościńcu.