radioperendimi.net
Të ushqyerit e shëndetëshëm gjatë muajit të Ramazanit - Radio Perendimi
Nga: Dr.Ismail Lutolli subspecialist Dietolog-Nutricionist Çfarë preferohet të hani për iftar dhe syfyr ? Muslimanët në mbarë botën gjatë Muajit Ramazan për iftar dhe syfyr (sehur) përgadisin ushqime të veçanta dhe bëjnë përpjekje që kjo përiudhë të kalojë në një atmosferë të hareshme dhe të bukur. Në shumicën e rasteve iftaret janë prezenca e shume miqëve …