radioperendimi.net
Leximi i Kuranit për t’u shpërblyer - Radio Perendimi
Sa i përket shpërblimit për leximin e Kuranit, kanë ardhur argumente të shumta, ku po i përmendim vetëm disa prej tyre si rikujtim të kësaj çështjeje të rëndësishme: Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të!, përcjell se i Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Zotit qofshin mbi të!, ka thënë: “Ai që …