radioperendimi.net
Kur fillon dhe mbaron koha e namazit të Jacisë - Radio Perendimi
Koha e jacisë: Pejgamberi, salAllahu alejhi ue selam, ka thënë: ”Koha e jacisë zgjat deri në mesnatë”. Kështu, koha e jacisë fillon menjëherë pasi të përfundojë akshami [dmth, pasi të zhduket nga qielli gjysmerrësira e kuqe] dhe zgjat deri në mesnatë. Pyetje: Si llogaritet koha e mesnatës? Nëse doni ta llogaritni kohën e mesnatës, llogaritni …