radioperendimi.net
Ai qe braktis Xhuman Allahu do të vendos një vulë në zemrën e tij - Radio Perendimi
Ibn Kajjim el Xheuzi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Namazi i Xhumasë është një nga obligimet më të rëndësishme në Islam, dhe një nga tubimet më të mëdha të muslimanëve. Mbledhja në Xhuma është më e rëndësishme dhe më e obligueshme se çdo tubim tjetër përveç Arafatit(mbledhjes në Arafat). Kushdo që e braktis atë, Allahu …