radiohercegnovi.net
TURISTIČKA ORGANIZACIJA HN: BROJ TURISTA VEĆI ZA 3%
U našoj opštini trenutno boravi 22 584 gostiju, što je prema odacima Turističke organizacije za 3% više nego lani u istom periodu. Od ukupnog broja turista 21 807 su stranci