radiohercegnovi.net
ŠAMPIONSKI PEHARI PODRUMA DELIĆ IZ NOVOG SADA STIGLI U HERCEG NOVI!
Na 86. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, na „Večeri šampiona“ posvećenoj osvajačima velikih šampionskih pehara, uz prisustvo članova pokrajinske i republičke vlade Srbije, te članova diplomatskog kora kao i