radiohercegnovi.net
REAGOVANJE MENADŽMENTA DOO „ČISTOĆA“ NA NAVODE SA PRESS KONFERENCIJE URA
Menadžment "Čistoće" uputio je reagovanje na navode sa press konferencije URA. U reagovanju je navedeno: "Nećemo se upuštati u polemike i razloge zbog kojih je gospodin Baždar baš sada odlučio