radiohercegnovi.net
PROMJENE U MENADŽMENTU PREDUZEĆA “ČISTOĆA”
Juče je u preduzeću „Čistoća“ d.o.o. došlo do promjena u menadžmentu. Na mjesto vd izvršnog direktora imenovan je Vladimir Arsić, a za njegovog zamjenika biće imenovan Aleksandar Škobalj, saopšteno nam