radiohercegnovi.net
PRIPREMNI RADOVI NA MAMULI ZAHTIJEVAJU STALNI I NAJSTRUČNIJI NADZOR, APELUJU STRUČNJACI
Kompanija OHM Mamula Montenegro počela je prije pet mjeseci radove na čišćenju i pripremi terena za rekonstrukciju i adaptaciju tvrđave Mamula, u skladu sa saglasnošću Vlade Crne Gore iz jula