radiohercegnovi.net
PRESS: SARADNJA OPŠTINE SA FONDOM PIO I SAVEZOM UDRUŽENJA PENZIONERA CG
Opština Herceg Novi predano radi na definisanju lokacije za izgradnju zgrada za rješavanje stambenih pitanja penzionera, a u tom projektu će imati podršku Fonda PIO Crne Gore i saradnju Saveza