radiohercegnovi.net
PRESS: SANIRAN KROV OBJEKTA ŠKOLE I MJESNE ZAJEDNICE U KAMENARIMA
Krov objekta škole i mjesne zajednice u Kamenarima saniran je, a radove su zajedno finansirali Opština Herceg Novi i Mjesna zajednica Kamenari. Na ovaj način riješeni su problemi koji su