radiohercegnovi.net
POMORSKI SAOBRAĆAJ ZA USLUGE ODVOŽENJA SMEĆA DUGUJE OKO 20 000 EURA
Preduzeće Pomorski saobraćaj od jula mjeseca prošle godine odbija da plaća račune koji im stižu iz Čistoće za usluge odvoženja smeća . Po riječima direktora Čistoće Vladimira Arsića svaki račun