radiohercegnovi.net
PET LICA IZ HERCEG NOVOG OSUMNJIČENO DA JE OVJERILO ISPRAVE SA LAŽNIM PODACIMA RADI LIKVIDACIJE PREDUZEĆA
Službenici Uprave policije – Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije su u sadejstvu sa službenicima jedinica za suzbijanje privrednog kriminaliteta centara bezbjednosti Bar, Bijelo Polje i Herceg Novi,