radiohercegnovi.net
OŠ „ILIJA KIŠIĆ“ – NAJVEĆA LEKCIJA NA SVIJETU
U OŠ „Ilija Kišić“ danas je prvi čas bio posvećen „Najvećoj lekciji na svijetu“, koja se organizuje širom svijeta sa ciljem upoznavanja djece i mladih sa ciljevima održivog razvoja. Održivi