radiohercegnovi.net
OPŠTINA HERCEG NOVI PARTNER NA “ROMACTED” PROGRAMU
Opština Herceg Novi je partner na programu „ROMACTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje Roma na lokalnom nivou“, ozvaničeno je danas potpisivanjem Protokola o saradnji na konferenciji u Podgorici. Protokol