radiohercegnovi.net
OPŠTINA HERCEG NOVI ĆE RASKINUTI SVAKU SARADNJU SA MORSKIM DOBROM
Javno preduzeće Morsko dobro nije partner Opštini Herceg Novi ni građanima našeg grada, niti poštuje napore da se ostvari saradnja, pokazalo se objavljivanjem Javnog poziva za nadmetanje za zakup pristaništa