radiohercegnovi.net
OD SUTRA ZABRANJENO PUŠENJE U ZATVORENOM PROSTORU
Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda sutra stupa na snagu. Usvajanjem novog Zakona prestaće da važi Zakon o taksama i više neće biti moguće plaćati takse da bi u nekom