radiohercegnovi.net
NVO MLADI ROMI: INTEGRACIJA ROMA VAŽAN DIO PROCESA PRISTUPANJA EU
Integracija Roma u zemljama Zapadnog Balkana bila je jedna od tema Samita zemalja Zapadnog Balkana koji se održao od 3. do 5. jula u Poznanju. Tokom Samita, premijeri zemalja Zapadnog